آتشفشان لا پالما: تخته سنگ های غول پیکر شناور در رودخانه های گدازه – ویدئو | اخبار جهان


تصاویر پهپادی جریانهای گدازه ای را نشان می دهد که سنگهای عظیمی از آتشفشان Cumbre Vieja در لا پالما را حمل می کند. توسعه رودخانه های سنگی مذاب منجر به انسداد روز دوشنبه شد زیرا خانه ها در طول مسیر آنها تخریب شد. از آغاز فوران در 19 سپتامبر. بیش از 1000 خانه تخریب شد و 6000 نفر از منطقه خارج شدند

دیدگاهتان را بنویسید