آنا د آرماس روی فرش قرمز جشنواره فیلم برلین


آنا د آرماس روی فرش قرمز جشنواره فیلم برلین

بسیاری از بازیگران و بازیگران زن بر روی فرش قرمز جشنواره فیلم برلین 2022 ظاهر شدند.
«آنا د آرماس»، «کریس ایوانز»،رایان گوسلینگو «رژ ژان پیج» برای نمایش فیلم جدیدشان «مرد خاکستری» روی فرش قرمز جشنواره فیلم برلین حاضر شدند.
لباس آنا توسط برند Louis Vuitton ساخته شده است و به طور خاص برای او ساخته شده است.

آنا د آرماس روی فرش قرمز جشنواره فیلم برلین

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.