آگوست اعضای ماه آمی و جسیکا کمون از “One Loudoun”


TFE مایل است به اعضای ماه آگوست ، دو نفر مادر و دختر امی و جسیکا کمون از One Loudoun تبریک بگوید! ایمی از سال 2019 عضو TFE بوده است ، اما تا ظهور کووید به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE به او یک مکان امن برای آمدن در زمان همه گیری داده است. او احساس می کند می تواند استرس را کاهش دهد ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید