ابزار جدید نظارت بر اینستاگرام برای کودکان


ابزار جدید نظارت بر اینستاگرام برای کودکان

به گزارش متا، این شرکت ابزار نظارتی جدیدی را در بریتانیا راه اندازی کرده است تا والدین کنترل بیشتری بر فعالیت اینستاگرام فرزندانشان داشته باشند.
با این گزینه والدین می توانند روزانه بین 15 دقیقه تا دو ساعت برای فرزندان خود وقت بگذارند و پس از این مدت صفحه اپلیکیشن اینستاگرام سیاه می شود.
همچنین با این گزینه والدین خواهند دانست که فرزندانشان به دنبال چه کسانی هستندیا پیروان فرزندانشان چه کسانی هستند.

ابزار جدید نظارت بر اینستاگرام برای کودکان
والدین بریتانیایی می‌توانند برای فعال کردن این گزینه به حساب فرزندشان درخواست دهند و این ابزار نظارت را درخواست کنند.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.