اضافی اضافی: پل توماس اندرسون گیج و گیج می شود "پیتزای شیرین بیان" تریلرجزیره کونی

از آنجا که بازی موازی برای همه است ، پیوندها را در پایان امروز بررسی کنید: "پیتزای شیرین بیان" اعلام ، R کلی به جرم خود اعتراف کرد ، تنبل خواب آلود ، موضع کایری ایروینگ در برابر واکسن ، مصاحبه با دیوید چیس و دیگران. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید