افزایش تعداد دانش آموزان سیگاری پس از کرونا


افزایش تعداد دانش آموزان سیگاری پس از کرونا

به گفته ابراهیم نعیمی؛ مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان آماز سیگار کشیدن دانشجویان پس از شیوع کووید 19 افزایش را دو برابر کنید وجود دارد.
وی تعداد سیگاری‌های مرد را بیشتر از دانش‌آموزان دختر اعلام کرد، اما احتمال مصرف سیگار در بین دانش‌آموزان دختر افزایش یافت.
نعیمی گفت: 80 درصد دانش آموزان در سلامت روان کامل، 5 درصد دانش آموزان از آسیب های روانی و 15 درصد دیگر از کمبود مهارت های زندگی رنج می برند.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید