اکتبر عضو ماه رنی لول


TFE مایل است به اعضای ماه اکتبر ، رنه لول تبریک بگوید! او عضو هر دو مکان است و در TFE One Loudoun در سال 2018 از South Riding در 2019 پیوست. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و تقریباً 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزش ها تمرین می کند و به تمرینات قدرتی می افزاید. رنی گفت از تمرین TFE لذت می برد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید