بارکلی از عذرخواهی برای مدیریت دولت کووید خودداری می کند – ویدئو | اخبار جهان


استفان بارکلی ، وزیر کابینه مکرراً از عذرخواهی برای مرگ و رنج ناشی از کووید خودداری کرده است ، پس از آنکه یک گزارش دولتی ، واکنش پیشگیرانه دولت به این همه گیری را یکی از بزرگترین شکست های بهداشت عمومی در تمام دوران انگلستان نامید. این گزارش که توسط دو وزیر سابق محافظه کار انجام شد ، به این نتیجه رسید که “تفکر گروهی” و رویکرد عمداً کند به این معنی است که بریتانیا “بطور قابل توجهی بدتر” از سایر کشورها بوده است.

بارکلی در مورد LBC ، بارها از عذرخواهی از خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند امتناع کرده و گفته است: “ما از توصیه ها و دانش علمی که در آن زمان داشتیم پیروی کردیم.”

دیدگاهتان را بنویسید