برخورد با پزشکانی که شرایطی را برای سقط جنین تجویز می کنند


برخورد با پزشکانی که شرایطی را برای سقط جنین تجویز می کنند

به قول محسن رضایی؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از فراهم کردن شرایط برای سقط جنین توسط پزشکان گفت.
بنابراین، پزشکانی که شرایط را برای سقط جنین فراهم می کنند، برخی از مجوزهای کار را لغو کنید.
محسن رضایی گفت: فراهم آوردن شرایط و نحوه سقط جنین حتی یکبار، مجوز کار اشتباه پزشک را مختل می کرد.
وی گفت: سالانه بین 350 تا 500 هزار ختم بارداری خود به خود در کشور رخ می دهد که از این تعداد تنها 10 هزار مورد آن قانونی است.

بیشتر بخوانید: آمار سالانه سقط جنین در ایران

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.