بیلی آیلیش; شخصیت محبوب یک خواننده


بیلی آیلیش;  شخصیت محبوب یک خواننده
بیلی آیلیش; این خواننده 20 ساله گاهی اوقات در کنسرت های خود اجرا می کند که طرفدارانش آن را از دست نمی دهند.
به عنوان مثال او اخیرا در یکی از کنسرت های خود در زوریخ سوئیس به اجرای برنامه پرداخت. خیلی حرکت قشنگیه انجام شده.
او به سمت تماشاچیان رفت تا مطمئن شود حال یکی از هوادارانش که زمین خورده خوب است.
در صحنه ای دیگر، وقتی متوجه می شود که کودکی می خواهد او را در آغوش بگیرد، اما محافظانش اجازه نمی دهند، او را در آغوش می گیرد.
نظر شما در مورد این نوع رفتار سلبریتی چیست؟

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.