بیمارستان هندرسون جایزه مهمان‌نوازی سال 2021 را به دلیل کیفیت و ایمنی برجسته دریافت کرد.


با برجسته کردن دستاوردهای شناخته شده ملی خود در ایمنی و کیفیت بیمار، بیمارستان هندرسون برای دومین سال متوالی توسط گروه Leapfrog به عنوان بهترین بیمارستان آموزشی در سطح ملی انتخاب شد. این بیمارستان قبلا به عنوان بهترین بیمارستان دولتی در سال های 2018 و 2019 معرفی شده بود.

ادامه مطلب