بیماری عجیب برد پیت، هیچکس باور نمی کند


بیماری عجیب برد پیت، هیچکس باور نمی کند

برد پیت؛ بازیگر 58 ساله هالیوودی که او اخیراً از او نام برده بیمار است.
این بیماری، “کوری صورتاین نامی است که برد پیت را غیرقابل تشخیص می کند و چهره افراد، حتی خانواده و دوستانش را به یاد می آورد. خود او در این باره گفت: “آنها فکر می کردند که من خودم را مهار می کنم یا دارم عقب رانده می شوم! هیچ کس مرا باور نمی کند.”

بیشتر بخوانید: پیت را ببر و بازنشسته شوی؟!

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.