تغییرات آب و هوایی بر نظرسنجی داده ها تأثیر می گذارد


داده های CO را بررسی کنید2 و انتشار گازهای گلخانه ای

انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای عامل اصلی تغییرات آب و هوایی است.

در بررسی داده های ما در مورد انتشار دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای ، می توانید نحوه مقایسه میزان انتشار در سراسر جهان را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید