تغییر رنگ چشم کایلی جنر بعد از بارداری


تغییر رنگ چشم کایلی جنر بعد از بارداری

کایلی جنر اعتراف کرد که رنگ چشم هایش بعد از بارداری تغییر کرده است.
کایلی جنر 24 ساله با انتشار عکسی از چشمانش نوشت: حس میکنم بعد از آخرین بارداریم رنگ چشمام روشن شده!
وی همچنین در این پست از مخاطبان خود پرسید: آیا شما هم چنین چیزی گرفتید؟ یا نه؟
حرفه کایلی واکنش های مضحکی را از سوی شنوندگان او برانگیخته است. به عنوان مثال: “او برای لنز جدید خود تبلیغ می کند”. ای”بله، پول شما هر چه باشد، همه چیز ممکن است. »
کایلی جنر 4 ماه پیش دومین فرزندش را به دنیا آورد.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.