تغییر ساعت کار در 20 استان کشور


تغییر ساعت کار در 20 استان کشور

به گفته مدیرعامل توانیر، ساعات اداری در 20 استان کشور متفاوت است.
آرش کردی; مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد بر اساس دستور دولت اختیار تغییر ساعت اداری به استانداران داده شده است.
قرار است ادارات قبل از ساعت یک و نیم بعد از ظهر یعنی قبل از زمان پیک مصرف تعطیل شوند.
مدیرعامل توانیر همچنین اعلام کرد که ممنوعیت ها و خاموشی های سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد.
فارسخوزستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قمکرمانشاه، لرستانهرمزگان، قزوینگلستان و کرمان استان هایی هستند که ساعت کاری آنها تغییر کرده است.
در اکثر این استان ها ساعت کار از ساعت شش و نیم صبح شروع می شود و ساعت یک و نیم بعد از ظهر به پایان می رسد.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید