توانبخشی سکته مغزی باید ماه ها بیشتر از زمان حال ارائه شود


بعد از

فیزیوتراپی می تواند به افرادی که سکته کرده اند کمک کند

کاوان ایماژ / گتی ایماژ

افرادی که دچار سکته مغزی شده اند می توانند از درمان فیزیوتراپی بسیار بیشتر از حد معمول بهره مند شوند تا از پنجره مفید برای تمرینات توانبخشی بیشترین استفاده را ببرند.

سکته مغزی شامل آسیب به بافت مغز ناشی از لخته شدن خون یا پارگی رگ های خونی است ، که می تواند باعث شود افراد برای مثال نتوانند از بازو یا پا استفاده کنند. عموماً افراد با گذشت زمان از برخی فعالیت ها بهبود می یابند ، به ویژه با فیزیوتراپی. اعتقاد بر این است که چون مغز شکل گرفته…

دیدگاهتان را بنویسید