تیراندازی و خشونت در بیروت به دلیل بررسی تنش – ویدئو اخبار جهان


در درگیری مسلحانه در بیروت در جریان اعتراضات خواستار پایان تحقیقات قضایی در مورد انفجار سال گذشته در بندر شهر ، پنج نفر کشته شدند.

رهبری این تجمع را اعضای امل و حزب الله برعهده داشتند ، رهبران آنها به طور فزاینده ای با تحقیقاتی که بسیاری از لبنانی ها آن را “نجات” یک کشور فلج می دانند ، مخالف هستند. پیشرفت اندکی در شناسایی عاملان یکی از بزرگترین حوادث صنعتی در تاریخ معاصر صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید