جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی


جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی

عکس های مارگو رابی با گرتا گروگ و رایان گاسلینگ منتشر شد. آنها ستاره «باربی» در لندن هستند.
در این فیلم مارگو رابی به ایفای نقش پرداخته است باربی و رایان گاسلینگ در نقش “ن“آنها بازی کردند.” باربی “به رهبری” گرتا گرویگ “.
باربی قرار است سال آینده اکران شود.

جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی

مارگو رابی با «گرتا گرویگ».

جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی

جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی

مارگو رابی با رایان گاسلینگ

جدیدترین عکس های مارگو رابی در نقش باربی

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.