جراحی بینی چند ساله است؟


جراحی بینی چند ساله است؟

به گفته دکتر ابراهیم رزمپا، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن راینولوژی ایران گفت: سن تقاضا برای جراحی بینی در ایران کاهش یافته است.
در نتیجه سن درخواست جراحی بینی از سنین پایین در زنان و مردان به 14 سال برای زنان و 16 سال برای مردان افزایش یافت.
ایران جزو اولین کشورها از نظر تعداد جراحی های زیبایی است.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت تبلیغات جراحی زیبایی برای افراد زیر 18 سال

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.