داخل آخرین کلیسای سفید آمریکایی-ویدئو | اخبار آمریکا


در روستای مینه سوتا ، گروهی از مشرکان محیطی معروف به مجمع مردم آساترو یک کلیسای محلی پیدا کردند و اعضای آن کاملاً سفید است. آنها خدایان نوردیک و پیش از مسیحیت را می پرستند و خود را “دین عامیانه” می نامند که فقط کسانی را که از شمال اروپا پذیرفته اند می پذیرد. ایدئولوژی متمایز نژادی آنها توسط متمم اول محافظت می شود.

Amudalat Ajasa برای درک نحوه نفوذ کلیسا در سراسر کشور و ملاقات با مشرکان نژادپرست که برای احیای دین خود می جنگند ، از کلیسا دیدن می کند.

دیدگاهتان را بنویسید