داوطلبان لاک پشت عظیم چرمی دریایی محبوس در کیپ مودو را نجات دادند – فیلم | اخبار آمریکا


لاک پشت چرمی دریایی پس از گرفتار شدن در هواپیمای گل در کیپ کیپ ، ماساچوست آمریکا به اقیانوس بازگردانده شد. رهاسازی خزنده 270 کیلوگرمی به ده ها داوطلب از سه سازمان حفاظت نیاز داشت. پس از ارزیابی سلامت که لاک پشت ناهنجار از سلامت کامل برخوردار بود ، او در میان جمعیت داوطلب آزاد شد. این لاک پشت مجهز به یک دستگاه ردیابی بود که الگوهای مهاجرت آن را در دهه آینده کنترل می کند

دیدگاهتان را بنویسید