دختر شاهرخ اشتخری در بلژیک به شدت بیمار است!


دختر شاهرخ اشتخری در بلژیک به شدت بیمار است

گزیده ای از پایگاه خبری شما و اختاز: همسر شاهرخ اصطخری با انتشار عکس هایی از دخترش پناه اینستاگرام خود را بروز کرد و از بیماری دخترش خبر داد.

دختر شاهرخ اشتخری در بلژیک به شدت بیمار است

یکی از بازیگران فعال اینستاگرام شاهرخ اشتری است. شاهرخ اشتری متولد 1359 و 41 سال سن دارد. شاهرخ اصطخری سال هاست با سپیده بزمی پور ازدواج کرده و دو دختر به نام های پناه و نبات دارد. خانم سپیده بزمی پور همسر شاهرخ اصطخری بازیگر مرد معروف سینما و تلویزیون متولد 1367 ساکن تهران و بلژیک است. شاهرخ اصطخری سال هاست که کسب و کار خودش را اداره می کند.

همسر شاهرخ اصطخری با انتشار تصاویری از پسرش پناه اینستاگرام خود را به روز کرد و از بیماری پسرش خبر داد.

دختر شاهرخ اشتخری در بلژیک به شدت بیمار است

سپیده بزمی پور ماجرای بیماری دخترش پناه را برای فالوورهایش تعریف کرد اما اکنون دختر شاهرخ اشتری در سلامت کامل به سر می برد و بیماری ناشی از مسمومیت بهبود یافته است.

دختر شاهرخ اشتخری در بلژیک به شدت بیمار است