دهمین سالگرد ازدواج آرون جانسون و همسرش


دهمین سالگرد ازدواج آرون جانسون و همسرش

آرون تیلور جانسون بازیگر و همسرش سام تیلور جانسون; کارگردان دهمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفت.
آنها در سال 2012 ازدواج کردند و دو دختر 11 و 10 ساله دارند. سام دو دختر 25 و 16 ساله از ازدواج قبلی خود دارد.

دهمین سالگرد ازدواج آرون جانسون و همسرش

دهمین سالگرد ازدواج آرون جانسون و همسرش

دهمین سالگرد ازدواج آرون جانسون و همسرش

شما خیلی جوان هستند!

آرون تیلور جانسون 32 ساله و سم 55 ساله است.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.