رفتار خود را با دکتر هک کنید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE


به کل قسمت گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز ، دکتر اعصاب نابغه استنفورد ، دکتر. اندرو هوبرمن. ما در مورد اثرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت باز بدون جهت و بله – حتی این شلوارهای هوشمند سعی می کنند به کار ، تعادل عشق در زندگی پی ببرند. دکتر. هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر فرد کار شگفت انگیزی انجام می دهد. او مهمانی است که من باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا درباره ما انسان ها و واکنش های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید