زنان در افغانستان به وسایل بهداشتی قاعدگی نیاز دارند


زنان در افغانستان به وسایل بهداشتی قاعدگی نیاز دارند

بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، حدود 20000 زن در سنین باروری و 1929 زن باردار افغان به اقلام برای دوران قاعدگی نیاز دارند.
بعد از زلزله اخیر ولایات خوست و پکتیکا در جنوب افغانستانزنان در افغانستان به مراقبت های صحی نیاز دارند.
تیم های صحی سیار صندوق جمعیت ملل متحد برای ارائه خدمات و مشاوره به استان ها مستقر شده اند. سایر کارکنان بهداشتی زن نیز بخشی از این گروه هستند.
شایان ذکر است که از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور به شدت مجهز و کم کار بوده است.

بیشتر بخوانید: چرا عادت ماهانه ممنوع است؟
بیشتر بخوانید: دانش آموز انگلیسی با نوار بهداشتی به اوکراینی ها کمک می کند

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.