زن در دنیای مردان با آنیا فرنالد ، مدیرعامل Belcampo Farms – GABRIELLE REECE


به کل سریال گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac

مهمان امروز بنیانگذار بزرگ Belcampo ، آنیا فرنالد است. او سفر شخصی خود را از پنیر ساز زن ، کارآفرین ، مادر مجرد و جاده کم مسافرت به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقاد بی وقفه او مسری است و او به همان اندازه روی انجام کار درست متمرکز است که می فهمید این کار باعث می شود او از توجه و رقابت جلوگیری کند. با پیشروی و بررسی نحوه عملکرد درست و نادرست در تجارت و غذا ، آنیا نمونه ای عالی از این است که امیدواریم آینده چگونه به نظر برسد. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید