سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون


سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

منتقدان مد آن زمان بازی های چوگان و تنیس “ویمبلدون”. سبک کیت میدلتون “ساده و ظریف” نامیده شده است.
کیت میدلتون؛ دوشس کمبریج با همسرش شاهزاده ویلیام؛ دوک کمبریج و پسر ارشدشان شاهزاده جورج در این مراسم شرکت کردند.
در این مراسم نیز مانند بسیاری از رویدادهای دیگر، کیت از لباس هایی که قبلا پوشیده بود دوباره استفاده کرد. این موضوع نظر منتقدان را نیز به خود جلب کرده است.

سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

کیت میدلتون چندین بار در رویدادهای مختلف یک پیراهن آبی را پوشیده است.

سادگی ظاهر کیت میدلتون در مسابقات تنیس ویمبلدون

این یکی دیگر از سبک های کیت میدلتون است

بیشتر بخوانید: اولین عکس رسمی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون
بیشتر بخوانید: کیت میدلتون به سبک پرنسس دایانا در سلطنتی اسکاتلند

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.