سلام جنبش ژاپنی؛ چگونه حرکت درست را انجام دهیم


حرکت ژاپنی سلام یک مکمل عالی برای روزهایی است که ددلیفت می کنید یا عضلات زیر بغل خود را تمرین می دهید. به دلیل استفاده از گروه های عضلانی بزرگ، یک روز در هفته یک سلام ژاپنی درست کنید.

برای هایپرتروفی این حرکت را در 3 تا 5 ست و 8 تا 12 تکرار انجام دهید و برای افزایش قدرت این حرکت را در 3 تا 5 ست و 3 تا 5 تکرار با سنگین ترین وزنه انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید