عضو آوریل Skip Jenkins از One Loudoun


TFE مایل است به عضو آوریل ما Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip یک عضو اصلی OL است که قبل از باز کردن به TFE پیوسته است. او اشاره کرد که در اولین بازدید خود از TFE ، هنگام بازدید از ساختمان به همراه جیسون کانگارلو ، معاون توسعه تجاری ما ، از کلاه استفاده کردند. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را با پدرش در دهه 1970 آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید