عضو ماه جولای ناتالی سالتر از South Riding


TFE به عضو ماه جولای ، ناتالی سالتر از South Riding تبریک می گوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او وزن موردنظر داشت اما اضافه کار داشت و در قرنطینه دوباره وزن اضافه کرد. ناتالی گفت که تصاویری از خود دیده است و تصمیم گرفته است که دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را داشته باشد. در پایان سال 2020 ، او 60 پوند بیش از وزن خود …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید