عکس جدید مدونا و دخترش


عکس جدید مدونا و دخترش

عکس جدید مدونا; خواننده 63 ساله در کنار دخترش لورد لئونمنتشر شده است.
لوردس در حرفه مدلینگ فعالیت می کند و 25 سال سن دارد. او اخیرا در فشن شوی Marine Serre در هفته مد پاریس شرکت کرد.

عکس جدید مدونا و دخترش
مدونا و موضع او در برابر ممنوعیت سقط جنین در آمریکا
مدونا در بخشی از این پست که با دخترش عکسی منتشر کرده است، درباره ممنوعیت سقط جنین در آمریکا گفته است: دادگاه عالی حکم داده است که حقوق زنان دیگر حقوق اساسی نیست. من از دخترانم می ترسیدم. من از همه زنان آمریکا می ترسم. اما فکر می کنم قدرت کافی برای تحمل این وزن را داریم. سخت می جنگیم.
ما راهی برای ایجاد این قانون فدرال برای حمایت از حقوق سقط جنین پیدا خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: واکنش برخی کارفرمایان آمریکایی به سقط جنین

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.