فروشگاه سالم – دکتر مجید کلاهدوزان


خرید مواد غذایی یک تجربه بسیار ساده است و اگر با یک لیست خرید سالم شروع کنیم ، آوردن غذای سالم آسان تر است.

با شرکت در دوره های آنلاین به شما می آموزیم که انتخاب های سالم داشته باشید و خرید کنید.

سهشنبه 18. ریور

ساعت ساعت 21:00

با سخنرانی یک زن دکتر نایب پور

برای بازیابی پیوند به شماره

09160358760

در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید