مسن ترین میزبان زن جهان کیست؟


مسن ترین میزبان زن جهان کیست؟

طبق رکوردهای جهانی گینس، مسن ترین و مسن ترین مهماندار زن در جهان بث نش است که 86 سال سن دارد.
بث نش که کار خود را به عنوان یک مهماندار در سال 1975 آغاز کرد. او امسال شصت و پنجمین سال خدمت خود را جشن می گیرد.
این مهماندار که بیشتر دوران کاری خود را به نیویورک، واشنگتن و بوستون رفته است، اکنون می تواند هر مسیری را که می خواهد انتخاب کند، اما همان مسیرها را ترجیح می دهد.
این مهماندار 86 ساله از فرزند معلول خود مراقبت می کند. او خاطرات جالبی از حرفه خود دارد، مثلاً در گذشته مسافران به مهمانداران انعام می دادند.
یا آن خطوط هوایی، قبل از شروع هر انتقال شغلی، مهمانان وزن شدند و در صورت افزایش وزن از کار معلق می شوند.
خانه اش هر شب چک می شود تا مجرد بودنش مطمئن شود چون یکی از قوانین کاری او مجرد بودن است.

مسن ترین میزبان زن جهان کیست؟

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.