مظنونی که اسکراب پوشیده بود در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا به قربانی شلیک کردبر اساس این گزارش ، صبح زود دوشنبه در یکی از بیمارستانهای فیلادلفیا ، یک شستشو دهنده مشکوک به یک مرد شلیک کرد و به شدت مجروح شد.

WPVI گزارش داد که مهاجم حدود ساعت 12:10 بعد از ظهر قبل از فرار از صحنه ، قربانی را در طبقه 9 بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون شلیک کرد.

بر اساس این گزارش ، مظنون عازم U-Haul شد که آخرین بار در سفر I-95 دیده شده بود.

تیرانداز در حین حمله اسکراب آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده بود.

وضعیت قربانی روز دوشنبه وخیم بود.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این خشونت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید