موارد ابتلا به آبله میمون در اروپا در حال افزایش است


موارد ابتلا به آبله میمون در اروپا در حال افزایش است

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد موارد ویروس آبله میمون در اروپا در دو هفته اخیر این سه برابر شده است.
هانس هنری کلاگ از سازمان بهداشت جهانی گفت 90 درصد موارد تایید شده و ثبت شده آزمایشگاهی در سراسر جهان در اروپا است.
در حال حاضر، سی و یک کشور و منطقه این عفونت را گزارش کرده اند.
آبله میمون توسط ویروس آبله میمون، یکی از اعضای خانواده آبله ویروس ایجاد می شود.

بیشتر بخوانید: شیوع آبله میمون در جهان، آیا باید نگران باشیم؟

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.