نامزدهای پری ادواردز و الکس چمبرلین


نامزدهای پری ادواردز و الکس چمبرلین

پری ادواردز و الکس چمبرلین نیز نامزد شدند و خبر کاندیداتوری خود را با هواداران خود به اشتراک گذاشتند.
پری ادواردز; خواننده 28 ساله و الکس چمبرلین; این بازیکن 28 ساله با انتشار عکس هایی در اینستاگرامش از نامزدی خود خبر داد.
پری ادواردز نوشت: عشق زندگی من به زانو درآمد و من گفتم بله.
پری ادواردز و الکس چمبرلین، خواننده های لیتل میکس، اعضای تیم ملی فوتبال انگلیس و تیم لیورپول هستند.

نامزدهای پری ادواردز و الکس چمبرلین

نامزدهای پری ادواردز و الکس چمبرلین
برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.