نیویورک ، آهنگ های جدید
شکایت فدرال – اتهامات هدایای خارجی در انتخابات آمریکا – اکنون علیه شریک سابق جولیانی لو پارناس و متهم مشترک آندری کوکوشکین آغاز شده است. از قضات خواسته می شود که به نفع یا مخالف رودی یا دونالد احساس کنند. FOX TV رودی را ممنوع کرد و مجوز پلیس او به حالت تعلیق درآمد. او احتمالاً نگران است در ماه مارس ، ایالت نیویورک ماری جوانا را برای تفریح ​​قانونی کرد. صفر اتفاق افتاد بیا اینجا …

دیدگاهتان را بنویسید