چه اتفاقی برای دختران دواین جانسون افتاد؟


چه اتفاقی برای دختران دواین جانسون افتاد؟

دواین جانسون یکی از افراد مشهوری است که با دخترانش مهربان است. او همیشه لحظاتی را که با آنها داشت با مخاطبانش به اشتراک می گذاشت.
این بار صورتش را نقاشی کردند. دواین جانسون در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز صبح در رختخواب دراز کشیدم و وانمود کردم که به خواب عمیقی فرو رفته ام. با قدم های کوچکشان به سمت تخت دویدند و زمزمه می کردند.
دخترانم 6 و 4 ساله هستند که تا می توانند من را وقتی نقاشی می کنند کتک می زنند.
دواین بی سر و صدا روی تختش دراز کشیده بود و نتیجه این شد که دخترانش این بار برای او ابروها و سبیل ها را بالا انداختند.

بیشتر بخوانید: پنجاهمین سالگرد تولد دواین جانسون با دخترانش

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.