ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول از TFE South Riding عضو ماه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شلوغ در چهل سالگی است. او ورزش را تا پایان سی سالگی آغاز نکرد و تا اوایل سال 2020 ، تناسب اندام در اولویت قرار نداشت. او بنیانگذار محلی TFE South Riding بود ، اما متأسفانه در سال اول خود فقط یک یا دو بار ورزش کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید