کامالا هریس: استعمارگران اروپایی “موجی از نابودی مردم قبیله ای را آغاز کردند” – ویدئو


معاون رئیس جمهور هریس در کنگره ملی هند آمریکا در هفتاد و هشتمین کنگره سالانه ، درباره تاریخ استعمار در آمریکا و ارتباط آن با جوامع بومی امروز بحث کرد.

  • کامالا هریس تاریخ “شرم آور” استعمار اروپا را برجسته می کند

ادامه مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید