کمک 4 میلیون دلاری خیریه توسط سازندگان Friends


کمک 4 میلیون دلاری خیریه توسط سازندگان Friends

مارتا کافمن، یکی از سازندگان سریال «دوستان» از اهدای 4 میلیون دلاری به امور خیریه خبر داد.
کافمن گفت به دلیل عدم تنوع نژادی در این سریال به خصوص در میان شخصیت های اصلی، او تصمیم گرفت برای حمایت از رنگین پوستان، 4 میلیون دلار به خیریه اهدا کند.
انتقاداتی درباره سریال «عدم تنوع نژادی» مطرح شد که کافمن در ابتدا آن را غیر منطقی می‌دانست، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که چنین انتقاداتی کاملاً درست است.
وی بیان کرد: در این سریال که 10 سال از پخش آن می گذرد و همچنان پرمخاطب است، تنوع نژادی بسیار کمی داریم.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.