کپی لباس فرح بازیگر زن ایرانی در ونیز


کپی لباس فرح بازیگر زن ایرانی در ونیز

به نقل از برترین ها: مهسا حجازی بازیگر سینمای جنگ جهانی سوم در جشنواره ونیز لباس سوزن دوزی بلوچی به تن کرد. این لباس از یکی از بهترین نمونه های صنایع دستی ایرانی متعلق به فرح دیبا الهام گرفته شده است. لباس فرح اکنون بخشی از موزه کاخ سعدآباد است.

کپی لباس فرح بازیگر زن ایرانی در ونیز

کپی لباس فرح بازیگر زن ایرانی در ونیز

کپی لباس فرح بازیگر زن ایرانی در ونیز