کیت میدلتون با پرنسس دایانا در رویال اسکات


کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

کیت میدلتون؛ دوشس کمبریج در مسابقه رویال اسکوت به سبکی شبیه پرنسس دایانا شرکت کرد.
این عروس 40 ساله خانواده سلطنتی بریتانیا، به سبک معروف پرنسس دایانا؛ این مادر در سال 1988 همسرش را برای شرکت در همان مسابقه دوباره تأسیس کرد.
او همچنین از گوشواره های مربوط به پرنسس دایانا استفاده می کند.

کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

کیت میدلتون با استایل پرنسس دایان

رویال اسکات اسب دوانی، در بریتانیا از معروف ترین مسابقات سوارکاری جهان اینجاست که مردم با کلاه های عجیب وارد می شوند.

برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.