17 تست هوش کودک (IQ) برای کودکان 2 تا 18 ساله


bestkid4

در این پست به بررسی انواع تست هوش کودک می پردازیم. تست هایی که در زیر به آنها پرداخته ایم، معتبرترین تست های هوش کودکان در جهان هستند.

تمام تست های هوش کودک در این لیست برای کودکان 2 سال تا 18 سال قابل استفاده است. از این لیست، محبوب ترین تست های هوش کودک عبارتند از:

برخی از این تست ها به طور ویژه برای کودکان طراحی شده اند. اما برخی از آنها علاوه بر نسخه کودکان، نسخه بزرگسال نیز دارند.

انواع تست هوش در کودکانضریب هوشی کودکان)

در ادامه ۱۷ تست هوش کودک را با هم بررسی می کنید. این تست های هوش شهرت جهانی دارند و برای ارزیابی و اندازه گیری هوش کودکان بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

bestkid ب

1- تست هوش کودکان منسا (منسا)

رده سنی: 10 سال و نیم به بالا

کاربرد: تست هوش کودکان منسا تستی است که توسط کارشناسان روانشناسی ساخته شده و هدف آن بررسی استعدادها و توانایی های نهفته کودکان است.

مناطق برای اندازه گیری:

 • مهارت های منطقی
 • مهارت های ریاضی
 • توانایی ها و استعدادها

2- تست هوش ریون برای کودکانکلاغ سیاه)

رده سنی: 5.5 تا 5.9 سال

کاربرد: تست هوش ریون برای کودکان یک تست شناختی است که بر اساس تکمیل تصاویر و سنجش هوش غیرکلامی یا بینایی کودک انجام می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • هوش غیر کلامی
 • هوش بصری
 • هوش منطقی

3- مقیاس تست هوش کودکان 1کتل)

رده سنی: 4 تا 8 سال

کاربرد: مقیاس تست هوش کتری 1 هوش عمومی یا فاکتور G را اندازه گیری می کند. این تست علاوه بر اندازه گیری کودکان، برای بزرگسالان معلول یا افرادی که در بیمارستان های روانی بستری هستند نیز استفاده می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • بجای
 • طبقه بندی ها
 • چه خبر
 • تداعی نام ها
 • دستورات را اجرا کنید
 • نقاشی ها
 • معماها
 • شباهت ها

4- آزمون هوش کتری برای کودکان مقیاس 2کتل)

رده سنی: کودکان 8 تا 13 سال

کاربرد: مقیاس دوم تست هوش کتری برای اندازه گیری هوش عمومی یا ضریب G استفاده می شود. علاوه بر کودکان، این تست برای بزرگسالان با سطح خواندن پایین و همچنین افراد مسن استفاده می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • یکی پس از دیگری
 • طبقه بندی ها
 • ماتریس
 • توپولوژی یا شرایط

5- آزمون هوش کودکان استانفورد بینه (استانفورد بینه)

رده سنی: کودکان 2 تا 16 سال

کاربرد: تست هوش استنفورد بینه یک تست بسیار قابل اعتماد برای شناسایی و یافتن کودکان با هوش بالا و عقب ماندگی ذهنی است.

مناطق برای اندازه گیری:

 • حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری
 • هوش بصری
 • توانایی های زبانی
 • مهارت های عددی

6- تست هوش وکسلر برای کودکانWisc-r)

رده سنی: کودکان 6 تا 16 سال

کاربرد: آزمون هوش وکسلر، مهارت های شناختی کودکان را برای ارزیابی توانایی آنها در درک و به کارگیری آموخته هایشان می سنجد.

مناطق برای اندازه گیری:

 • استدلال سیال
 • درک کلامی
 • هوش فضایی بصری
 • سرعت پردازش
 • حافظه فعال
 • استدلال کمی
 • توانایی عمومی
 • هوش غیر کلامی
 • مهارت های تفکر
 • سرعت نامگذاری
 • تفسیر نماد
 • بازتاب ها

7- تست هوش نوری (لیتر)

رده سنی: 2 تا 18 سال

کاربرد: تست هوش کودکان سبکتر یک تست غیرکلامی است که برای سنجش حوزه های مختلف هوش کودک از جمله مهارت های بینایی، ادراک و توجه به کار می رود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • دستگیر شد
 • مطابقت دادن
 • استدلال
 • انتخاب تفاوت ها

8- آزمون هوش ذهنی کودکان (MentalUP)

رده سنی: 2 سال به بالا

کاربرد: این آزمون برای شناسایی کودکانی که واجد شرایط شرکت در یک برنامه آموزشی یا استعدادهای درخشان هستند استفاده می شود. برای مشکلات دیگر نیز استفاده می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • مهارت های تمرکز
 • مهارت های حافظه
 • هوش بصری
 • هوش کلامی
 • هوش منطقی-ریاضی

9- تست هوش کودک ووداک جانسون (وودکاک – جانسون)

رده سنی: کودکان 3 تا 10 سال

کاربرد: تست هوش کودک Woodak Jansen توانایی های شناختی کودکان را اندازه گیری می کند.

مناطق برای اندازه گیری:

 • یادآوری ها
 • طرح بندی ها
 • برای به یاد ماندن
 • مهارت های پردازش

10- تست هوش کودکان کافمن (کافمن)

رده سنی: کودکان 3 تا 18 سال

کاربرد: تست هوش کودکان کافمن

مناطق برای اندازه گیری:

 • واژگان
 • ماتریس
 • آقای. علت

11- تست هوش ساختگی گودینافبه اندازه کافی خوب)

رده سنی: کودکان 3 تا 13 سال

کاربرد: آزمون هوش ساختگی گودیناف برای ارزیابی سن عقلانی و بهره هوشی کودکان استفاده می شود. در این آزمون آزمودنی باید نقاشی بکشد که بر اساس کیفیت نقاشی درجه بندی می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

سن ذهنی و هوش عمومی

12- تست هوش بورلی اول رون (بورلی-اولرون)

رده سنی: کودکان 4 تا 8 سال

کاربرد: این آزمون معمولاً برای کودکانی استفاده می شود که به دلیل ضعف قدرت کلامی، ناشنوایی، کم شنوایی یا کمرویی نمی توانند در آزمون های شفاهی موفقیت لازم را کسب کنند.

مناطق برای اندازه گیری:

 • تشخیص تصویر
 • تصویب
 • پازل ها
 • مکعبها
 • تصاویر را کپی کنید

13- تست هوش کودکان ثورندایک (تورندایک)

رده سنی: 5 تا 8 سال

کاربرد: تست هوش ثورندایک یک تست هوش بصری است که هوش غیرکلامی یا بینایی کودکان را اندازه گیری می کند.

مناطق برای اندازه گیری:

 • هوش غیر کلامی
 • هوش منطقی

14- آزمون هوش رینولدز (رینولدز)

رده سنی: 3 تا 94 سال

کاربرد: رینولدز IQ آزمونی است که بر جنبه های کلامی و غیرکلامی تمرکز دارد.

مناطق برای اندازه گیری:

 • استدلال کلامی و غیر کلامی
 • حافظه کلامی و غیر کلامی

15- آزمون تشخیص داس ناگلیری (نگا–ناگلیری)

رده سنی: 5 تا 17 سال

کاربرد: آزمون ارزیابی شناختی Das Nagliri برای ارزیابی برنامه ریزی، توجه و فرآیندهای فکری همزمان و متوالی طراحی شده است.

مناطق برای اندازه گیری:

 • طرح
 • توجه
 • ناشناس
 • دنباله ها

16- آزمون محدوده هوش پیرسون (پیرسون)

رده سنی: 4 تا 85 سال

کاربرد: تست محدوده هوش که توسط شرکت پیرسون توسعه یافته است برای ارزیابی هوش متبلور و هوش سیال استفاده می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • ماتریس
 • مقیاس کلامی
 • الگوهای بصری
 • تست واژگان

17- آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی (WPPSI–III)

رده سنی: کودکان 2 تا 7 سال

کاربرد: تست هوش وکسلر پیش دبستانی دارای دو نسخه است که برای سنجش توانایی کلامی، عملکرد و سرعت پردازش ذهنی استفاده می شود.

مناطق برای اندازه گیری:

 • جستجوی نمادها
 • تصاویر را نام ببرید
 • استدلال غیر سیال

از کدام تست هوش کودک استفاده کنم؟

تمامی این تست های هوش کودکان مناسب و دارای استانداردهای بین المللی است. اگر می خواهید به سرعت هوش کودک خود را ارزیابی کنید، از تست هوش کودک ریون یا E-meter کتری استفاده کنید.

اما اگر می خواهید چندین جنبه از هوش کودک را اندازه گیری کنید، می توانید از تست هوش کودکان وکسلر و تست هوش کودکان استانفورد استفاده کنید.

منبع: تست هوش و حافظه

https://esanj.ir

چهاربزبان