آیا بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) تقارن صد درصدی در سینه ها وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک کویتوس

اندازه و شکل دو طرف سینه دقیقاً برای هر زنی یکسان نیست و هیچ جراحی نمی تواند تقارن کاملی در این زمینه ایجاد کند. جراح باید به بیمار توضیح دهد که قرار دادن پروتز بزرگتر در طرف کوچکتر شبیه به طرف بزرگتر نیست زیرا قسمت کوچکتر همیشه پوست کمتری دارد و هنگام تلاش برای قرار … ادامه