آیا در “توهم خوشبختی” گیر کرده اید؟

این اواخر اصلا احساس خوشبختی نمی کردم. و وقتی به زندگی خود نگاه می کنم ، نمی توانم بفهمم چرا. من یک خانواده زیبا ، سلامتی خوب ، یک شغل ثابت دارم که دوست دارم ، دوستانی که دوستشان دارم و بسیار به قلب من نزدیک هستند … پس چرا ناراحتم؟ چرا احساس می کنم … ادامه