تزریق ژل و پرکننده برای از بین بردن چین و چروک صورت و زیر چشم و برجسته سازی گونه ها و لب ها

تزریق ژل و پرکننده برای از بین بردن چین و چروک صورت و زیر چشم و برجسته سازی گونه ها و لب ها

پیری پوست صورت چیزی است که همه می خواهند از آن اجتناب کنند. روند پیری پوست صورت از 20 سالگی شروع می شود و تا پایان عمر ادامه می یابد. بافت پوست صورت بتدریج دچار تغییرات فیزیولوژیکی و تغییرات ظاهری می شود. با افزایش سن پوست صورت و گردن ، چین و چروک هایی روی … ادامه