روشهای لاغری (بای پس ، مثانه و خشکی معده) چه عوارضی دارد؟

روشهای لاغری (بای پس ، مثانه و خشکی معده) چه عوارضی دارد؟

کاهش وزن با خستگی و خستگی مداوم همراه خواهد بود. تولید معده یا فناوری کاف باعث کوچک شدن معده می شود. کاهش معده باعث می شود زودتر احساس سیری کنید و کمتر تمایل به خوردن داشته باشید. این روشها با کاهش جذب غذا کار می کنند. جراحی کاهش وزن روشی است که نباید بدون در … ادامه