Extra Extra: چرا ممکن است بخواهید توالت خود را از نظر وجود خفاش بررسی کنید؟از آنجا که شما در هیچ یک از چالش های TikTok نیستید ، پیوندهای آخر روز را ببینید: لاک پشت های رها شده ، هر فیلم باند ، خفاش ها توالت را دوست دارند ، یک خرس ضخیم را وزن می کنند ، یک سگ با فلاپی دیسک و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید