Extra Extra: Elon Musk & Grimes Are "تا حدی جدا شده ،" آیا آنها X Æ A-OK خواهند بود؟از آنجا که برخی گوریل های باغ وحش برانکس بدشانس بودند ، پیوندها را در پایان روز بررسی کنید: رودی جولیانی از فاکس نیوز ممنوع شد ، مجسمه های بزرگ اریگامی ، هرج و مرج The View ، ایلان ماسک و گرایمز نیمه منزوی و موارد دیگر. به [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید